Aðalsíða » Leikskólar » Foreldrakönnun

Foreldrakönnun

Innihald könnunar

Könnunin er gerð í febrúar ár hvert. Leikskólinn sendir inn netfangalista foreldra/forsjáraðila fyrir könnunina (sjá leiðbeiningar í skrefi 2 hér neðar á síðunni). Könnunin er lögð fyrir alla foreldra/forsjáraðila barna á deildum leikskólans. Búnir eru til þátttökukóðar úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í janúar. Í þeim tilvikum þar sem netföng tveggja foreldra/forsjáraðila eru skráð er hending látin ráða hvor aðilinn fær könnunina senda fyrst. Ef svör berast ekki frá þeim aðila sem fyrst fær könnunina senda er könnunin send á netfang hins. Eigi foreldrar/forsjáraðilar fleiri en eitt barn í leikskólanum er einungis svarað með eitt í huga en hægt er að koma upplýsingum er varða hin börnin í opnum svörum.

Niðurstöður hvers aldurshóps eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í byrjun apríl svo lengi sem 80% svarhlutfalli hefur verið náð. Neðar á síðunni eru leiðbeiningar í 5 skrefum sem lýsa því hvað þarf að gera til að taka þátt í foreldrakönnuninni.

Könnunin inniheldur 31 matsþátt í sex flokkum.  Spurningarnar eru 67 talsins. Hægt er að taka könnunina á íslensku, ensku og pólsku. Um 10 mínútur tekur að svara könnuninni.

1. Daglegt leikskólastarf (14 spurningar)

 • Ánægja með leikskólann (6)
 • Ánægja með stjórnun (1)
 • Ánægja barnsins í leikskólanum (4)
 • Hæfilegur fjöldi barna á deild (1)
 • Sérþarfir í mataræði (1)
 • Hollt mataræði (1)

2. Námsumhverfi (19 spurningar)

 • Vinnubrögð (6)
 • Aðstaða (5)
 • Félagsleg samskipti (5)
 • Þátttaka án aðgreiningar (3)

3. Samskipti við foreldra (12 spurningar)

 • Upplýsingamiðlun (6)
 • Þekking á stefnu og námsskrá leikskólans (1)
 • Tengsl við starfsfólk leikskólans (1)
 • Hvatning til þátttöku í leikskólastarfinu (1)
 • Tímasetning viðburða (1)
 • Heimasíða leikskólans (1)
 • Samskiptaforritið Karellen/Vala (1)

4. Upphaf og lok leikskólagöngu (10 spurningar)

 • Leikskólabyrjun (6)
 • Flutningur milli skólastiga (3)
 • Flutningur milli deilda (1)

5. Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta (2 spurningar)

 • Hlutfall sérkennslu og stuðnings (1)
 • Hlutfall sérfræðiþjónustu (1)

6. Opin svör (10 spurningar)

 • Lýstu því hvað þér þykir gott við leikskólann þinn.
 • Lýstu því hvað þér þykir betur mega fara í leikskólanum þínum.
 • Ef þú hugsar um stjórnun leikskólans, er eitthvað sérstaklega gott eða sem má betur fara?
 • Ef þú hugsar um daglegt starf í leikskólanum, er eitthvað sérstaklega gott eða sem má betur fara?
 • Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi það hvernig leikskólinn sinnir sérþörfum barnsins í tengslum við mat? Er eitthvað sérstaklega gott eða sem þér finnst að mætti betur fara?
 • Ef þú hugsar um námsumhverfið í leikskólanum, er eitthvað sem má betur fara?
 • Ef þú hugsar um samskipti við leikskólann, er eitthvað sérstaklega gott eða sem má betur fara?
 • Ef þú hugsar um upphaf leikskóladvalar barnsins, er eitthvað sérstaklega gott eða sem má betur fara?
 • Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þá sérfræðiþjónustu (t.d. sálfræði, talmeinafræði eða iðjuþjálfun) sem barnið þitt hefur fengið? Er eitthvað sérstaklega gott eða sem má betur fara?
 • Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þá sérkennslu eða sérstaka stuðning sem barnið þitt hefur fengið? Er eitthvað sérstaklega gott eða sem má betur fara?

Efni kannana er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum kerfisins.

Leiðbeiningar um framkvæmd

1. Tilkynning um fyrirhugaða könnun

Áður en foreldrakönnun fer fram þarf tengiliður Skólapúlsins að tilkynna foreldrum um fyrirhugaða könnun. Mælst er til að þeir foreldrar sem ekki vilja svara foreldrakönnuninni fái viku til að hafna þátttöku. Tilkynningin fer fram í tölvupósti með stöðluðu foreldrabréfi sem finna má hér fyrir neðan. Að þessu loknu er foreldralisti skólans sendur inn í Skólapúlsinn.

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (pdf)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (word)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (pdf, ENSKA)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (word, ENSKA)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (pdf, PÓLSKA)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (word, PÓLSKA)

2. Innsending foreldralista

Þátttaka skólans í könnuninni er staðfest með innsendingu á lista yfir foreldra sem eiga að taka þátt. Listinn á að vera í einu Excel skjali án auðra raða. Excelskjalið á að innihalda 10 samliggjandi dálka með eftirfarandi titlum og í eftirfarandi röð:

Nafn barns, Fæðingarár barns, Kyn barns*, Deild Barns, Forsjáraðili 1 Nafn, Forsjáraðili 1Gsm, Forsjáraðili 1Netfang, Forsjáraðili 2 Nafn, Forsjáraðili  2 Gsm, Forsjáraðili 2 Netfang (sjá mynd 1).

Mynd 1. Dæmi um þátttakendalista

*Ef kyn barns er kynsegin/annað má skila auðri skráningu þar sem kerfið vistar einungis auða skráningu í þeim tilfellum til að tryggja nafnleynd svara.

Könnunin er send út í tölvupósti og áminningar eru sendar í tölvupósti og símleiðis. Því skal ekki setja nafn foreldris á listann ef skólinn hefur ekki upplýsingar um tölvupóstfang þess. Ef foreldri vill ekki fá áminningu í SMS skilaboðum skal símanúmerið fjarlægt af listanum.

Til að senda inn listann skráir tengiliður eða skólastjóri sig fyrst inn á sitt vefsvæði á síðunni skolapulsinn.is. Efst á vefsvæðinu er listi yfir þær kannanir sem viðkomandi skóli er skráður í. Smellt er á viðeigandi foreldrakönnun.

Á fyrstu síðu könnunarinnar er Excel skjalinu hlaðið upp og smellt á hnappinn Skref 1: Forskoða lista (sjá mynd 2). Einnig er hægt að hlaða niður töflureiknisskjali sem nota má sem sniðmát til innsendingar.

Mynd 2. Listi sendur inn til forskoðunar.

Kerfið sýnir þá mögulegar villur og athugasemdir við listann (sjá mynd 3). Ef villur koma upp þarf að leiðrétta Excel skjalið og hlaða því upp aftur.

Mynd 3. Forskoðun þátttakendalista

Í hvert skipti sem nýr listi er sendur inn er hann forskoðaður. Þegar engar villur eða athugasemdir koma upp er listann sendur inn með því að smella á hnappinn Skref 2: Senda lista (sjá mynd 4).

Mynd 4. Listi sendur inn eftir að hafa staðist öll villupróf.

Ef einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hringja í síma 5830700 eða senda tölvupóst á skolapulsinn@skolapulsinn.is.

3. Boðsbréf og áminningar

Í upphafi er sent út boðsbréf til forráðamanns 1 og honum/henni gert mögulegt að svara í um 10 daga. Forráðamaður 1 fær að auki eina SMS áminningu, annan tölvupóst, raddskilaboð og lokaáminningu á þessu 10 daga tímabili (1 sms, ein raddskilaboð og 3 tölvupóstar alls). Að 10 dögum loknum er aðgangi forráðamanns 1 lokað og nýtt boðsbréf sent á forráðamann 2 hjá þeim heimilum sem enn eiga eftir að svara og honum/henni gert mögulegt að svara til loka mánaðarins. Forráðamaður 2 fær að auki eina SMS áminningu, annan tölvupóst, raddskilaboð og lokaáminningu á 10 daga tímabili (1 sms, ein raddskilaboð og 3 tölvupóstar alls). Í lokatölvupósti til forráðamanns 2 er honum/henni tilkynnt um að símaeftirfylgni hefjist og standi til loka mánaðarins.

4. Símaeftirfylgni

Á vefsvæði skólans er hægt að fylgjast með svarhlutfalli könnunarinnar. Upplýsingar um þá foreldra sem svarað hafa könnuninni hverfa jafnóðum og þeir byrja að svara. Hægt er að hringja í þá sem eiga eftir að svara og senda þeim könnunina aftur í tölvupósti. Mælt er með því að byrja  símaeftirfylgni ekki síðar en 10 dögum fyrir mánaðarmót. Æskilegt er að ná  80% svarhlutfalli, niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%. Möguleiki er á símaeftirfylgni úr símaveri Skólapúlsins en sú þjónusta er ekki innifalin í grunngjaldi.

5. Persónuupplýsingar

Vinnsla könnunarinnar uppfyllir skilyrði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónupplýsinga og er í samræmi við GDPR reglugerð Evrópuþingsins. Fjórar leiðir hafa verið þróaðar í því skyni:

✓ Öllum persónuupplýsingum er eytt áður en svörun hefst í nemendakönnun 6.-10. bekkjar
✓ Allar skeytasendingar eru dulkóðaðar (https:) sem dregur úr líkum á því að hægt sé að hlera
svörun um leið og hún á sér stað.
✓ Opin svör eru vistuð aðskilin frá öðrum svörum könnunarinnar sem kemur í veg fyrir að
upplýsingar sem koma fram í opnu svari geti á nokkurn hátt verið tengdar svörum við
fjölvalsspurningum í könnuninni.
✓ Notkun á vefkökum er takmörkuð, sjá nánar á www.visar.is undir Persónuverndarstefna.

Vísar rannsóknir, sem sér um framkvæmd könnunarinnar, er meðlimur ESOMAR, alþjóðasamtaka rannsóknafyrirtækja og vinna samkvæmt siðareglum þeirra. Nánari upplýsingar um öryggisráðstafanir má finna í persónuverndarstefnu á www.visar.is. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir með því að senda póst á personuvernd@visar.is.