Aðalsíða » Um vefkerfið » Persónuvernd (GDPR)

Persónuvernd (GDPR)

Skólapúlsinn uppfyllir kröfur sem gerðar eru til vinnsluaðila persónuupplýsinga á evrópska efnahgassvæðinu. Nánar má lesa um persónuverndarstefnu fyrirtækisins á þessari síðu: http://visar.is/?page_id=135

Nöfnum og öðrum persónuupplýsingum er eytt í síðasta lagi um leið og svörun er lokið

Gert er ráð fyrir að nöfnum og öðrum persónuupplýsingum sé ávallt eytt áður en svörun hefst. Ef svarandi velur sérstaklega að vera minntur á ef hann gleymir að ljúka könnuninni er nafn hans geymt þar til að svörun er lokið. Niðurstöður eru einungis birtar sem meðaltöl hópa sem eru að lágmarki með fimm svarendur og þar sem engum persónuupplýsingum er safnað að svörun lokinni er ekki unnt að rekja svör einstakra einstaklinga aftur til þeirra.

Réttur til andmæla eða upplýst samþykki foreldra

Okkur hjá Skólapúlsinum er mjög annt um að fara að öllu leyti eftir lögum um persónuvernd. Þess vegna höfum við farið yfir alla okkar ferla í samstarfi við Juris lögmannsstofu og uppfært persónuverndarstefnu okkar í kjölfarið (sjá http://visar.is/?page_id=135). Það er þrennt sem lögfræðingar okkar hafa hvatt okkur til að koma á framfæri:

  1. Svör og nöfn svarenda eru aldrei tengd og því er aldrei um að ræða vinnslu á viðkvæmum persónuupplýsingum.
  2. Nöfn nemenda eru einungis notuð til að draga í úrtök í stærri skólum í 6. – 10. bekkjar könnuninni og því að öllu leyti óþörf í innsendum nemendalistum hjá skólum sem eru með færri en 80 nemendur í 6.- 10 .bekk.  Í þeim tilvikum er nafnadálkurinn í innsendum lista auður. Ekki er dregið í úrtök í nemendakönnun 1.- 5. bekkjar og því er ekki kallað eftir nöfnum í nemendalistum þeirrar könnunar. Listarnir eru því nafnlausir (þar með ekki persónuupplýsingar) og eingöngu til að fylgja eftir ásættanlegu svarhlutfalli í hverjum skóla.
  3. Réttur foreldra til andmæla er fullnægjandi samkvæmt nýju lögunum þegar vinnslan er lögbundin og formlegur vinnslusamningur liggur fyrir milli skólans og Skólapúlsins. Hvoru tveggja á við um þá vinnslu sem hér um ræðir.

Engu að síður höfum við einnig útbúið sérstakt eyðublað fyrir þá skóla sem vilja safna skriflegu samþykki þegar nemendi hefur nám í viðkomandi skóla (sjá hér https://skolapulsinn.is/um/?page_id=239). Það er ekki vegna þess að nýju lögin krefjist slíks samþykkis, heldur vegna þess að það tryggir að foreldrar séu meðvitaðir um hvernig skólinn sinnir lögbundnu hlutverki sínu um kerfisbundið innra mat og hvetur til samstarfs foreldra og skóla.