Aðalsíða » Grunnskólar » Foreldrakönnun

Foreldrakönnun

Könnunin er gerð í febrúar ár hvert og er fyrir foreldra/forsjáraðila barna á öllum aldursstigum grunnskólans. Búið er til 120 nemenda líkindaúrtak úr lista sem skólinn sendir inn í janúar. Í þeim tilvikum þar sem netföng tveggja foreldra/forsjáraðila eru skráð er hending látin ráða hvor aðilinn fær könnunina senda fyrst. Ef svör berast ekki frá þeim aðila sem fyrst fær könnunina senda er könnunin send á netfang hins. Eigi foreldrar/forsjáraðilar fleiri en eitt barn í skólanum er einungis svarað með eitt í huga en hægt er að koma upplýsingum er varða hin börnin í opnum svörum.

Niðurstöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í byrjun mars svo lengi sem 80% svarhlutfalli hefur verið náð. Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar í fimm skrefum sem lýsa því hvað þarf að gera til að taka þátt í foreldrakönnuninni.

Foreldrakönnunin mælir 41 þátt í sex flokkum. Spurningarnar eru 68 talsins. Hægt er að taka könnunina á íslensku, pólsku og ensku. Um 10-15 mínútur tekur að svara allri könnuninni.

Nám og kennsla (9 spurningar)
1.1. Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum (6)
1.2. Ánægja foreldra með stjórnun skólans (1)
1.3. Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra (1)
1.4. Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra (1)

Velferð nemenda (14 spurningar)
2.1. Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur (3)
2.2. Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda (1)
2.3. Líðan nemenda í skólanum að mati foreldra almennt (1)
2.4. Líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra almennt (1)
2.5. Líðan nemenda í frímínútum að mati foreldra almennt (1)
2.6. Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra (1)
2.7. Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum (1)
2.8. Ánægja foreldra með hraða á úrvinnslu skólans á eineltismálum (1)
2.9. Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans (1)
2.10. Meðaltímabil eineltis (1)
2.11. Staðir innan skólans sem einelti á sér stað (1)
2.12 Álit foreldra á snjallsímanotkun í grunnskólum (1)

Aðstaða og þjónusta (17 spurningar)
3.1. Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum (6)
3.2. Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu/frístundaheimili (6)
3.3. Hlutfall nemenda í tómstundaþjónustu/frístundaheimili (1)
3.4. Ástæður fyrir því að nemendur nýta ekki tómstundaþjónustu (1)
3.5. Ánægja foreldra með máltíðir í mötuneyti (1)
3.6. Notkun á mötuneyti (1)
3.7. Ástæður þess að nemendur nýta ekki mötuneyti (1)

Foreldrasamstarf (13 spurningar)
4.1. Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi (4)
4.2. Áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur (1)
4.3. Leitað eftir tillögum frá foreldrum og ábendingar teknar til greina (2)
4.4. Ánægja með síðasta foreldraviðtal (1)
4.5. Málefni sem rædd voru í síðasta foreldraviðtali (1)
4.6. Þátttaka foreldra í gerð námsáætlunar með nemandanum (1)
4.7. Mikilvægi þess að gera námsáætlun með nemandanum að mati foreldra (1)
4.8. Ánægja foreldra með heimasíðu skólans (1)
4.9. Foreldrar upplýstir um stefnu skólans og námskrá (1)

Heimastuðningur (11 spurningar)
5.1. Virkni foreldra í námi barna sinna (5)
5.2. Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu (3)
5.3. Hæfileg heimavinna að mati foreldra (1)
5.4. Tími sem foreldrar aðstoða við heimanám (1)
5.5. Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns (1)

Opin Svör (4 spurningar)
6.1. Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn (1)
6.2. Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum (1)
6.3. Athugasemdir við heimasíðu skólans (1)
6.4 Athugasemdir varðandi snjallsímanotkun barna í skólanum (1)

 

1. Tilkynning um fyrirhugaða könnun

Áður en foreldrakönnun fer fram þarf tengiliður Skólapúlsins að tilkynna öllum foreldrum um fyrirhugaða könnun. Mælst er til að þeir foreldrar sem ekki vilja lenda í úrtaki foreldrakönnunarinnar fái viku til að hafna þátttöku. Tilkynningin fer fram í tölvupósti með stöðluðu foreldrabréfi sem finna má hér fyrir neðan. Að þessu loknu er foreldralisti skólans sendur inn í Skólapúlsinn.

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (pdf)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (word)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (pdf, ENSKA)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (word, ENSKA)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (pdf, PÓLSKA)

Upplýsingabréf foreldrakönnunar (word, PÓLSKA)

 

 

2. Innsending foreldralista

Þátttaka skólans í könnuninni er staðfest með innsendingu á lista yfir foreldra sem eiga að taka þátt. Listinn á að vera í einu Excel skjali án auðra raða. Excelskjalið á að innihalda 9 samliggjandi dálka með eftirfarandi titlum og í eftirfarandi röð:

Nemandi Nafn, Nemandi Bekkur, Nemandi Kyn*, Forsjáraðili 1 Nafn, Forsjáraðili 1 Gsm, Forsjáraðili 1 Netfang, Forsjáraðili 2 Nafn, Forsjáraðili 2 Gsm, Forsjáraðili 2 Netfang (sjá mynd 1).

Mynd 1. Dæmi um þátttakendalista.

*ef kyn nemanda er kynsegin/annað má skila auðri skráningu þar sem kerfið vistar einungis auða skráningu í þeim tilfellum til að tryggja nafnleynd svara.

Könnunin er send út í tölvupósti og áminningar eru sendar í tölvupósti og símleiðis. Því skal ekki setja nafn foreldris á listann ef skólinn hefur ekki upplýsingar um tölvupóstfang þess. Ef foreldri vill ekki fá áminningu í SMS skilaboðum skal símanúmerið fjarlægt af listanum.

Til að senda inn listann skráir tengiliður eða skólastjóri sig fyrst inn á sitt vefsvæði á síðunni skolapulsinn.is. Efst á vefsvæðinu er listi yfir þær kannanir sem viðkomandi skóli er skráður í. Smellt er á viðeigandi foreldrakönnun.

Á fyrstu síðu könnunarinnar er Excel skjalinu hlaðið upp og smellt á hnappinn Skref 1: Forskoða lista (sjá mynd 2). Einnig er hægt að hlaða niður töflureiknisskjali sem nota má sem sniðmát til innsendingar.

Mynd 2. Listi sendur inn til forskoðunar.

Kerfið sýnir þá mögulegar villur og athugasemdir við listann (sjá mynd 3). Ef villur koma upp þarf að leiðrétta Excel skjalið og hlaða því upp aftur.

Mynd 3. Villur í forskoðun.

Í hvert skipti sem nýr listi er sendur inn er hann forskoðaður. Þegar engar villur eða athugasemdir koma upp er listann sendur inn með því að smella á hnappinn Skref 2: Senda lista (sjá mynd 4).

Mynd 4. Listi sendur inn eftir að hafa staðist öll villupróf.

Ef einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hringja í síma 5830700 eða senda tölvupóst á skolapulsinn@skolapulsinn.is.

3. Boðsbréf og áminningar

Í upphafi er sent út boðsbréf til forráðamanns 1 og honum/henni gert mögulegt að svara í um 10 daga. Forráðamaður 1 fær að auki eina SMS áminningu, annan tölvupóst, raddskilaboð og lokaáminningu á þessu 10 daga tímabili (1 sms, ein raddskilaboð og 3 tölvupóstar alls). Að 10 dögum loknum er aðgangi forráðamanns 1 lokað og nýtt boðsbréf sent á forráðamann 2 hjá þeim heimilum sem enn eiga eftir að svara og honum/henni gert mögulegt að svara til loka mánaðarins. Forráðamaður 2 fær að auki eina SMS áminningu, annan tölvupóst, raddskilaboð og lokaáminningu á 10 daga tímabili (1 sms, ein raddskilaboð og 3 tölvupóstar alls). Í lokatölvupósti til forráðamanns 2 er honum/henni tilkynnt um að símaeftirfylgni hefjist og standi til loka mánaðarins (u.þ.b. 10 daga).

4. Símaeftirfylgni

Á vefsvæði skólans er hægt að fylgjast með svarhlutfalli könnunarinnar. Upplýsingar um þá foreldra sem svarað hafa könnuninni hverfa jafnóðum og þeir byrja að svara. Hægt er að hringja í þá sem eiga eftir að svara og minna þá á og senda þeim könnunina aftur í tölvupósti. Mælt er með því að byrja á símaeftirfylgni um miðjan mánuðinn og ljúka henni 3 dögum fyrir mánaðarmót. Æskilegt er að ná  80% svarhlutfalli, niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%. Möguleiki er á símaeftirfylgni úr símaveri Skólapúlsins en sú þjónusta er ekki innifalin í grunngjaldi.

5. Persónuupplýsingar

Vinnsla könnunarinnar uppfyllir skilyrði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónupplýsinga og er í samræmi við GDPR reglugerð Evrópuþingsins. Fjórar leiðir hafa verið þróaðar í því skyni:

✓ Öllum persónuupplýsingum er eytt áður en svörun hefst í nemendakönnun 6.-10. bekkjar
✓ Allar skeytasendingar eru dulkóðaðar (https:) sem dregur úr líkum á því að hægt sé að hlera
svörun um leið og hún á sér stað.
✓ Opin svör eru vistuð aðskilin frá öðrum svörum könnunarinnar sem kemur í veg fyrir að
upplýsingar sem koma fram í opnu svari geti á nokkurn hátt verið tengdar svörum við
fjölvalsspurningum í könnuninni.
✓ Notkun á vefkökum er takmörkuð, sjá nánar á www.visar.is undir Persónuverndarstefna.

Vísar rannsóknir, sem sér um framkvæmd könnunarinnar, er meðlimur ESOMAR, alþjóðasamtaka rannsóknafyrirtækja og vinna samkvæmt siðareglum þeirra. Nánari upplýsingar um öryggisráðstafanir má finna í persónuverndarstefnu á www.visar.is. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir með því að senda póst á personuvernd@visar.is.