Aðalsíða » Um vefkerfið » Persónuvernd

Persónuvernd

Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum

Verkefnið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum. Niðurstöður eru einungis birtar sem meðaltöl hópa sem eru að lágmarki með fimm svarendur og þar sem engum persónuupplýsingum er safnað er ekki unnt að rekja svör einstakra einstaklinga aftur til þeirra.

Ný evrópsk persónuverndarlöggjöf

Ný evrópsk persónuverndarlöggjöf verður innleidd á Íslandi í maí á næsta ári. Nýja löggjöfin skyldar vinnsluaðila  að veita nægjanlegar tryggingar fyrir því að þeir geri viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að vinnsla uppfylli kröfur persónuverndarlaga og að vernd réttinda skráðra einstaklinga sé tryggð. Skólapúlsinn hefur því hafið vinnu við nýja vinnslusamninga við alla þá aðila sem Skólapúlsinn vinnur upplýsingar fyrir og þá aðila sem vinna upplýsingar fyrir Skólapúlsinn. Á næsta skólaári munu skólastjórar því verða beðnir  um að staðfesta nýjan þjónustu- og vinnslusamning í tengslum við framkvæmd kannana á skólaárinu 2018-2019.

Réttur til andmæla eða upplýst samþykki foreldra

Fram til þessa hefur verið litið svo á að söfnun ópersónugreinanlegra upplýsinga  í þágu innra mats skóla skv. lögum um grunn-, leik- og framhaldsskóla sé undanskilin skriflegu samþykki foreldra. Slíkt samþykki er annars skýr krafa þegar um almennar vísindarannsóknir er að ræða. Nokkrir skólar hafa viljað ganga lengra í þessum efnum og safna skriflegu samþykki frá foreldrum í stað þess að veita þeim tækifæri til að andmæla gagnasöfnun í þágu innra mats líkt og nú er gert. Skólapúlsinn mun bregaðst við þessum óskum með því að útbúa sniðmát að eyðublöðum fyrir allar kannanir Skólapúlsins sem skólar geta notað á foreldrafundi þegar nýr nemandi hefur nám í skólanum. Eyðublaðið mun innihalda upplýsingar um framkvæmd og innihald í könnunum Skólapúlsins ásamt upplýsingum um hvernig Skólpúlsinn uppfyllir kröfur sem vinnsluaðili upplýsinga skv. nýrri evrópskri persónuverndarlöggjöf sem tekur gildi í maí á næsta ári. Gert er ráð fyrir því að eyðublöðin verði tilbúin til noktunar frá og með skólaárinu 2018-2019.