Aðalsíða

Samstarf Sambandsins og Skólapúlsins vegna Skólavogar

29. desember, 2011

Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsinn ehf. hafa gert með sér samning um framkvæmd og úrvinnslu Skólavogarinnar. Samningurinn er gerður til fimm ára. Þau sveitarfélög sem hafa áhuga á að taka þátt í Skólavoginni geta haft samband við Skólapúlsinn ehf. skolapulsinn@skolapulsinn.is .

Skólavogin var sett á laggirnar sem tilraunaverkefni af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga í samstarfi við valin sveitarfélög árið 2007. Skólavogin skilar samanburði á viðhorfi nemenda, foreldra og kennurum í grunnskólum, árangri nemenda og ýmsum rekstrarupplýsingum. Skólavogin er tæki sem nýtist sveitarfélögum við að koma til móts við lögbundnar kröfur um mat og eftirlit með skólum ásamt því að veita gagnlegar upplýsingar vegna úthlutunar fjármagns til skóla

Vefkerfi Skólapúlsins mun því hýsa bæði verkefni Skólapúlsins og Skólavogarinnar. Þátttaka í Skólavog felur ekki í sér sjálfstæðar viðhorfakannanir, en niðurstöður úr Skólapúlsinum verða nýttar inn í Skólavogina. Samningsaðilar telja samnýtingu niðurstaðna mikinn kost þar sem hún kemur í veg fyrir tvíverknað og aukið álag á skólastarf.

Fagleg stýring Skólavogarinnar verður á hendi verkefnisstjórnar, sem sambandið hefur forgöngu um að stofna með formlegum hætti. Verkefnisstjórnin er vettvangur fyrir samráð og þróunarstarf og sitja fundi hennar sérfræðingar Skólapúlsins og sambandsins skv. nánari ákvörðun. Einnig verður leitað til sérfræðinga og forsvarsmanna sveitarfélaga um að sitja í verkefnisstjórninni skv. nánari ákvörðun.

Vinna hefst við fyrstu útgáfu Skólavogar strax á nýju ári. Formleg skráning í Skólavog fyrir næsta skólaár hefst að forprófun lokinni, líklega í maí eða júní. Skólapúlsinn ehf. innheimtir áskriftargjöld af sveitarfélögum og er áskriftargjöldum ætlað að standa straum af kostnaði Skólapúlsins ehf. við þróun, rekstur og uppbyggingu Skólavogarinnar. Áskriftargjöld eru annars vegar árgjald og hins vegar gjald fyrir þær reglubundnu kannanir sem eru uppistaðan í gagnaöflun Skólavogarinnar.

Samningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsins ehf.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði  valgerdur@samband.is.