Aðalsíða » Leikskólar » Könnun fyrir leikskólabörn

Könnun fyrir leikskólabörn

Könnun fyrir leikskólabörn á elstu deild leikskóla fer fram í apríl á hverju ári. Könnunin mælir gæði leikskólastarfs að mati leikskólabarna, ánægju í leikskólanum og vellíðan í leikskólanum. Spurningarnar um gæði leikskólastarfs voru búnar til í samstarfi Skólapúlsins við fræðimenn innan Háskóla Íslands og fagfólk í leikskólastarfi hjá leikskólum Garðabæjar. Gerð mælitækisins fylgdi ströngu þróunarferli þar sem fyrirliggjandi rannsóknir voru rýndar spurningar mótaðar og forprófaðar í nánu samstarfi við fagfólk. Spurningar um líðan eru fengnar úr rannsókn McLellan og Steward (2015). Mælitækið var þýtt af tveimur óháðum þýðendum. Að því loknu voru þýðingarnar samræmdar af þriðja aðila. Íslenska útgáfan var loks forprófuð og greind þar sem fram fór leitandi og staðfestandi þáttagreining af tveimur óháðum aðilum. Spurningunum var fækkað og þær aðlagaðar að íslensku skólastarfi. Mælitækin voru einnig aðlöguð að fyrirlögn með myndaaðstoð og talgervli. Forprófun könnunarinnar var gerð haustið 2021. Tölurnar úr fyrstu fyrirlögn verða notaðar til viðmiðunar og því mun talan 5 á kvarðanum standa fyrir dæmigert leikskólabarn í elstu deild leikskóla næstu 5-10 ár héðan í frá.

Könnunin mun innihalda allt að 24 spurningar sem meta þrjá þætti

  1. Gæði leikskólastarfs (allt að 16 spurningar)
  2. Vellíðan í leikskólanum (4 spurningar)
  3. Ánægja með leikskólann (4 spurningar)

Valið á spurningum er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum kerfisins.

Framkvæmd könnunar

1. Upplýsingar til foreldra og neitanir

Tengiliður Skólapúlsins tilkynnir foreldrum um þátttöku barna í Skólapúlsinum. Fylgt er reglum leikskólans um þátttöku barna í könnunum þar sem að engum persónuupplýsingum er safnað. Skólapúlsinn mælir með sent sé út bréf í tölvupósti til foreldra/forráðamanna til upplýsingar um að skólinn hyggist leggja fyrir spurningalista með notkun Skólapúlsins. Hægt er að nálgast bréfið og prenta það út hér fyrir neðan. Þar sem engin nöfn eru send til Skólapúlsins er ekki nauðsynlegt að senda upplýsingabréfið út áður en upplýsingar um fjölda barna er sendur inn.

Foreldrabréf fyrir könnun fyrir börn á elstu deild leikskóla (PDF)

Foreldrabréf fyrir könnun fyrir börn á elstu deild leikskóla (Word)

2. Upplýsingar sem sendar eru til Skólapúlsins í upphafi árs:*

Þátttaka leikskólans í könnuninni er staðfest með innsendingu þátttakendalista. Listinn á að vera í einu Excelskjali án auðra raða. Excelskjalið á að innihalda 2 samliggjandi dálka með eftirfarandi titlum og í eftirfarandi röð:

  1. Heiti elstu deilda/deildar
  2. Kyn (kvk eða stelpa, kk eða drengur, kynsegin/annað eða autt**)

**Ef kyn barna er kynsegin/annað má einnig skila auðri skráningu þar sem kerfið vistar einungis auða skráningu í þeim tilfellum til að tryggja nafnleynd svara.

Til að senda inn listann skráir tengiliður eða leikskólastjóri sig fyrst inn á sitt vefsvæði á síðunni skolapulsinn.is. Efst á vefsvæðinu er listi yfir þær kannanir sem viðkomandi skóli er skráður í. Smellt er á viðeigandi könnun til að skoða hana (sjá mynd 1).

Mynd 1. Listi yfir kannanir sem eru í gangi.

Á fyrstu síðu könnunar er hægt að velja lista af tölvunni (Excel skjalið) til að senda inn. Einnig er hægt að hlaða niður töflureiknisskjali sem nota má sem sniðmát til innsendingar (sjá mynd 2).

Mynd 2: Listi sendur inn til forskoðunar.

Þá er listinn forskoðaður með því að smella á hnappinn „Skref 1: Forskoða lista“ og þá sýnir kerfið mögulegar villur og athugasemdir við listann (sjá mynd 3). Ef villur koma upp þarf að leiðrétta þær í listanum og senda hann aftur inn.

Mynd 3: Forskoðun lista.

Í hvert skipti sem nýr listi er sendur inn þarf að forskoða hann og villuprófa. Þegar engar villur koma upp er listann sendur inn með því að smella á hnappinn „Skref 2: Senda lista“ (sjá mynd 4).

Mynd 4. Endanlegur listi sendur inn til úrtaksgerðar.

Ef einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hringja í síma 583-0700 eða senda tölvupóst á skolapulsinn@skolapulsinn.is.

3. Framkvæmd könnunar

Í byrjun apríl fær tengiliður Skólapúlsins sendan póst með lista yfir börnin sem eiga að svara könnuninni. Í úrtakinu eru börn af elstu deild leikskólans. Í listanum eru upplýsingar um kyn og deild barnanna og aðgangsorð þeirra ásamt QR kóða fyrir spjaldtölvur. Hægt er að klippa listann í ræmur og afhenda viðeigandi aðgangsorð og QR kóða. Börnin fara á síðuna leikskolapulsinn.is, slá inn aðgangsorðið og svara könnuninni. Handhægast er að skanna QR kóðann með spjaldtölvu og afhenda barninu en þá opnast könnunin sjálfvirkt. Hægt er að svara könnuninni í borðtölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Flest börn ættu að geta svarað spurningunum á u.þ.b. 10 mínútum. Mælt er með því að fyrirlögnin fari fram um miðbik úrtaksmánaðarins og ljúki a.m.k. fimm dögum fyrir mánaðarmót. Ekki þurfa öll börn að svara á sama tíma. Hægt er að sæta lagi þegar færi gefst á vistunartíma.

Athugaðu að kerfið birtir engar niðurstöður nema að tilskildu 80% svarhlutfalli úrtaksins hafi verið náð, annað getur gefið skakka mynd af barnahópnum. Almennt ætti ekki að fjarlægja börn úr úrtaki sem tilheyra barnahópnum nema að þau skilji ekki spurningarnar vegna mjög alvarlegra þroskafrávika.

4. Ekki henda miðanum strax

Börnin eiga ekki að henda miðanum fyrr en þeir hafa lokið við að svara könnuninni. Ef sambandið rofnar í miðri svörun er hægt að fara í aðra tölvu skrá sig aftur inn. Könnunin hefst þá á þeirri síðu sem var opin þegar að sambandið rofnaði. Ef að tafir eru á síðunni má svara könnuninni í minni hópum.

5. Næði til að svara í einrúmi

Barnið þarf að hafa næði til að svara könnuninni. Skjár tölvunnar sem þau sitja við má ekki vera sýnilegur öðrum börnum á meðan þau svara. Mikilvægt er að börn hafi ekki áhrif á svörun þeirra sem sitja næst þeim.

6. Persónuupplýsingar

Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og í þessari könnun eru jafnframt engar persónuupplýsingar unnar. Fullrar nafnleyndar er gætt þegar niðurstöður úr Skólapúlsinum eru birtar einstökum skólastjórnendum. Niðurstöður eru einungis birtar sem meðaltöl stórra hópa og þar sem engum persónuupplýsingum er safnað er ekki unnt að rekja svör einstakra einstaklinga aftur til þeirra.

7. Samband við Skólapúlsinn

Heimasíða Skólapúlsins er www.skolapulsinn.is. Tölvupóstur er sendur á skolapulsinn@skolapulsinn.is. Síminn á skrifstofunni er 583-0700.

*Þegar búið er að svara spurningalista er  þátttökukóða barnsins sjálfkrafa eytt. Þegar könnuninni er lokið er þátttökukóðum þeirra sem ekki hafa svarað einnig eytt.

Heimildir

McLellan, R., & Steward, S. (2015). Measuring children and young people’s wellbeing in the school context. Cambridge Journal of Education, 45(3), 307-332. doi:10.1080/0305764x.2014.889659